UKRATKO O NAMA

Štamparija "Mini Štampa" počela je sa radom 1991. godine i za to vreme je postala jedna od kvalitetnijih grafičkih kuća na području Čačka i šire okoline.

Stalno praćenje savremenih svetskih dostugnuća iz oblasti štampe, pernamentna edukacija kadrova i usvajanje novih znanja pomažu nam da steknemo i održimo prepoznatljivu poziciju u oblastima kojim se bavimo.

Najviši nivo tehničke opremljenosti (štamparija sa 18 godina iskustva, veliki kapaciteti za pripremu, dizajn, štampu, doradu i druge grafičke usluge), omogućavaju nam da Vam ponudimo raznovrsnu paletu proizvoda i usluga. Kao jednu od naših najvećih prednosti, ističemo mogućnost da klijentima ponudimo sve usluge na jednom mestu, bez potrebe za angažovanjem drugih pojedinaca ili firmi na poslovima marketinga, dizajna i štampe. Naš tim je osposobljen za izvršavanje i najsloženijih zadataka.

CILJEVI

U cilju povećanja obima proizvodnje, proširenja asortimana proizvoda i boljeg i bržeg zadovoljavanja potreba tržišta, kao i stvaranja adekvatnog radnog ambijenta sa potrebnom opremom, gde je posebno tretirana finalna obrada kao i postrojenje za pripremu i magacinski prostor. Realizacijom ove investicije stvoriće se uslovi za povećanjem obima proizodnje, zapošljavanje novih radnika , dalje podizanje kvaliteta proizvodnje kao i uvodjenje novih ISO standarda, za potrebe kako našeg tržišta tako i za zemlje u okruženju.


Zahvaljujemo se svim klijentima na ukazanom poverenju.